Jakie są kryteria, które musi spełniać produkt spożywczy, aby uznać go za eko?

Jakie są kryteria, które musi spełniać produkt spożywczy, aby uznać go za eko?