Tłumacz przysięgły – szukany!

Umiejętność językowa od zawsze była traktowana jako bardzo korzystna umiejętność, która zapoczątkowywała dużo nowych możliwości. Osoba, która perfekcyjnie włada jednym z języków obcych ma o wiele więcej alternatyw, z których wskazane jest skorzystać. Jedną z nich jest praca jako tłumacz. Nie chodzi jednakże o proste przełożenia, do których nie potrzeba obszernej wiedzy a także zdolności językowych, ale o tłumaczenia wyspecjalizowane. Aby móc je realizować potrzebne są do tego odpowiednie uprawnienia. Profesja tłumacza przysięgłego niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność, zatem takiego pracy zdoła się podjąć tylko osoba biegła. Najwięcej tłumaczy przysięgłych specjalizuje się w przekładach z języka brytyjskiego.

Tłumacz przysięgły angielski


Jest to najbardziej znany język na świecie, więc popyt na niego nigdy nie kurczy się. Tłumacz przysięgły angielski odnajdzie własne miejsce zatrudnienia w każdej największej korporacji. Jego wiedza będzie także potrzebna przy okazji tłumaczeń aktów oraz dokumentów biurowych. Ich ważność bywa w dużym stopniu znaczniejsza, skutkiem czego zlecenia na tłumaczenie są wykonywane tylko przez dyplomowanych profesjonalistów. Ażeby utrzymać upoważnienia tłumacza przysięgłego nie trzeba bezwzględnie posiadać wykształcenia filologicznego. Konieczne jest natomiast zdanie sprawdzianu państwowego. Do takiego egzaminu zdoła podejść wyłącznie jednostka, która posiada ukończoną uczelnię wyższą i tytuł magistra. Do sprawdzianu wyznaczone są wyłącznie te osoby, które w przeszłości nie były karane i posiadają zdolność do czynności prawnych. Aby przystąpić do egzaminu niezbędne jest posłanie kandydatury do ministerstwa sprawiedliwości. Ono rok rocznie sprawdza poziom wiedzy i kompetencje językowe kandydatów. Egzamin tworzy się z dwóch składników – ustnej oraz pisemnej. Koszt tego rodzaju sprawdzianu to 800 zł. Po jego zdaniu podmiot zostaje wprowadzona na listę tłumaczy przysięgłych.