Trochę wiadomości o kartach

Często słyszy się o wypływach czy też nawet o nielegalnym handlu bazami danych osobowych obejmujących takie dane jak numer dowodu osobistego, PESEL czy…

Read More